جهت دریافت مشاوره و ثبت کلاس های ایزی دویچ با شماره 09122345003 تماس و یا از طریق تلگرام پیام ارسال نمایید

پکیج های آفلاین آموزشی ایزی دویچ بزودی بارگذاری خواهند شد

آموزشگاه آنلاین زبان ایزی دویج

آرتیکل یا حرف تعریف در زبان آلمانی

آرتیکل یا حرف تعریف در زبان آلمانی

آموزشگاه آنلاین ایزی دویچ
آموزشی

آرتیکل یا حرف تعریف در زبان آلمانی

راهنمای جامع برای آرتیکل ها یا حرف تعریف در زبان آلمانی در حالت معین و یا نامعین

آرتیکل در زبان آلمانی همان درک نحوه استفاده از حرف تعریف در زبان آلمانی است که برای هر کسی که به دنبال تسلط بر دستور زبان آلمانی است، امری ضروری می‌باشد. چه زبان آموز یک مبتدی باشد و یا چه بخواهد مهارت‌های خود را در زبان آلمانی در سطوح پیشرفته تقویت بخشد، این راهنمای جامع قوانین، مثال‌ها و نکاتی برای استفاده مؤثر از حرف تعریف یا همان آرتیکل‌ در زبان آلمانی را ارائه می‌دهد. برای بهبود و تقویت خود در این مبحث از  این زبان زیبا، با ایزی دویچ همراه باشید.

آموزشگاه آنلاین ایزی دویچ
درک نحوه استفاده از حرف تعریف در زبان آلمانی برای هر کسی که به دنبال تسلط بر دستور زبان آلمانی است، امری ضروری می‌باشد

مقدمه

هدایت شدن در مسیر درست در پیچیدگی‌های در دستور زبان آلمانی می‌تواند یک امری دشوار باشد، به خصوص وقتی که به بخش آرتیکل در زبان آلمانی  می‌رسیم. آرتیکل‌ها اجزای کوچک اما قدرتمند گفتار هستند که نقش حیاتی در تعریف اسامی که همراهشان می‌آیند ایفا می‌کنند. زبان آلمانی، مانند انگلیسی، از آرتیکل در زبان آلمانی (معین و نامعین )استفاده می‌کند، اما  پیچیدگی اضافی آن به دلیل جنسیت، حالت و تعداد آن‌ها بوده است. در این مقاله  قصد داریم این قوانین را رمزگشایی کنیم و مثال‌های روشن و کاربردی ارائه دهیم و به شما کمک کنیم استفاده از آرتیکل‌ در زبان آلمانی را بهتر بیاموزید.

آرتیکل‌های معین در زبان آلمانی

آرتیکل‌ها معین در آلمانی معادل “the” در انگلیسی هستند. با این حال، برخلاف انگلیسی، آرتیک‌ل ها در زبان  آلمانی بر اساس جنسیت، تعداد و حالت اسم تغییر می‌کنند. سه جنسیت در آلمانی وجود دارد که آین جنیست‌ها مذکر، مؤنث و خنثی هستند. هر کدام از این جنسیت ها در حالات مختلف جمله در زبان آلمانی می‌آید.

آرتیکل‌ها معین در حالت مذکر، مونث و خنثی در تمامی حالات جمله

 • برای اسامی مذکر، آرتیکل معین عبارتند از:
 • اعلی یا(nominativ): der
 • مفعولی  یا (Akkusativ): den
 • مفعولی باواسطه(Dativ): dem
 • مضاف الیه یا (Genetiv): des

مثال های آن به شرح زیر می‌باشد:

 • فاعلی یا(nominativ): Der Hund (سگ)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe den Hund (من سگ را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich gebe dem Hund einen Knochen (من به سگ یک استخوان می‌دهم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv): Das Fell des Hundes ist schwarz (پشم سگ سیاه است)

آرتیکل در زبان آلمانی (معین مؤنث )به شرح زیر می‌باشد:

برای اسامی مؤنث، آرتیکل‌ها عبارتند از:

 • فاعلی یا(nominativ): die
 • مفعولی  یا (Akkusativ): die
 • مفعولی باواسطه(Dativ): der
 • مضاف الیه یا (Genetiv): der

مثال های آن به شرح زیر می‌باشد:

 

 • فاعلی یا(nominativ): Die Katze (گربه)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe die Katze (من گربه را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich gebe der Katze Milch (من به گربه شیر می‌دهم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv): Die Farbe der Katze ist grau (رنگ گربه خاکستری است)

آریتکل‌های معین خنثی به شرح زیر می‌باشد

برای اسامی خنثی، آرتیکل‌ها عبارتند از:

 • فاعلی یا(nominativ) : das
 • مفعولی  یا (Akkusativ) : das
 • مفعولی باواسطه(Dativ): dem
 •  مضاف الیه یا (Genetiv) : des

مثال‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

 • فاعلی یا(nominativ) : Das Haus (خانه)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe das Haus (من خانه را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich wohne in dem Haus (من در خانه زندگی می‌کنم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv):  Die Tür des Hauses ist rot (در خانه قرمز است)

آرتیکل‌ها معین در حالت  جمع یا (Plural)

صرف نظر از جنسیت، مقالات معرفه برای اسامی جمع عبارتند از:

 • فاعلی یا(nominativ) : die
 • مفعولی  یا (Akkusativ) die
 • مفعولی باواسطه(Dativ): den
 • مضاف الیه یا (Genetiv): der

مثال‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

 • فاعلی یا(nominativ) :Die Kinder (بچه‌ها)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe die Kinder (من بچه‌ها را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich gebe den Kindern Süßigkeiten (من به بچه‌ها شیرینی می‌دهم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv): Die Spielsachen der Kinder sind überall (اسباب‌بازی‌های بچه‌ها همه جا هستند)
آموزشگاه آنلاین ایزی دویچ
آرتیکل‌های نامعین به صورت جمع وجود ندارد

آرتیکل‌ها نامعین در آلمانی

آرتیکل‌های نامعین در آلمانی معادل “a” یا “an” در انگلیسی هستند. مشابه آرتیکل‌های معین، آنها بر اساس جنسیت، تعداد و حالت اسم تغییر می‌کنند.

آرتیکل‌ در زبان آلمانی( نامعین) مذکر به همراه مثال آن ها به شرح زیر می‌باشد:

برای اسامی مذکر، آرتیکل‌های نامعین عبارتند از:

 • فاعلی یا(nominativ): ein
 • مفعولی  یا (Akkusativ): einen
 • مفعولی باواسطه(Dativ): einem
 • مضاف الیه یا (Genetiv) eines

مثال‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

 • فاعلی یا(nominativ): Ein Mann (یک مرد)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe einen Mann (من یک مرد را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich gebe einem Mann ein Buch (من به یک مرد یک کتاب می‌دهم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv): Die Jacke eines Mannes (ژاکت یک مرد)

آرتیکل‌های نامعین مؤنث به شرح زیر می‌باشد

برای اسامی مؤنث، مقالات عبارتند از:

 • فاعلی یا(nominativ): eine
 • مفعولی  یا (Akkusativ): eine
 • مفعولی باواسطه(Dativ): einer
 • مضاف الیه یا (Genetiv): einer

مثال‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

 • فاعلی یا(nominativ): Eine Frau (یک زن)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe eine Frau (من یک زن را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich gebe einer Frau Blumen (من به یک زن گل می‌دهم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv): Das Auto einer Frau (ماشین یک زن)

آرتیکل‌های نامعین در حالت خنثی به شرح زیر می باشد

 • فاعلی یا(nominativ): ein
 • مفعولی  یا (Akkusativ): ein
 • مفعولی باواسطه(Dativ): einem
 • مضاف الیه یا (Genetiv): eines

مثال‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

 • فاعلی یا(nominativ): Ein Kind (یک کودک)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe ein Kind (من یک کودک را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich gebe einem Kind einen Ball (من به یک کودک یک توپ می‌دهم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv): Das Spielzeug eines Kindes (اسباب‌بازی یک کودک)

شایان ذکر است که هیچ شکلی جمع برای آرتیکل‌های نامعین وجود ندارد.

برخلاف مقالات معرفه، مقالات نکره شکلی جمع ندارند. در مواردی که یک مقاله نکره جمع نیاز است، آلمانی معمولاً از “einige” (برخی) یا “mehrere” (چندین) استفاده می‌کند.

آموزشگاه آنلاین ایزی دویچ
آرتیکل‌ها در زبان آلمانی یکی از مهم‌ترین مبحث گرامری می‌باشد

استفاده از آرتیکل در زبان آلمانی چگونه است؟

تسلط بر آرتیکل‌ در زبان آلمانی شامل فهمیدن نه تنها شکل‌های آنها بلکه استفاده صحیح آنها در جملات نیز می‌شود. در اینجا چند نکته اساسی وجود دارد:

تشخیص جنسیت:یکی از موانع اولیه در یادگیری مقالات آلمانی، شناخت جنسیت اسامی است. برخلاف انگلیسی، اسامی آلمانی جنسیت گرامری دارند. به خاطر سپردن جنسیت اسامی جدید در هنگام یادگیری آنها بسیار مهم است. به عنوان مثال:

 

 • Der Tisch (میز – مذکر)
 • Die Lampe (لامپ – مؤنث)
 • Das Buch (کتاب – خنثی)

گاهی از حالت آلمانی از چهار حالت استفاده می‌کند: فاعلی، مفعولی، مفعولی باواسطه و مضاف الیه. حالت یک اسم در یک جمله شکل مقاله را تعیین می‌کند. فهمیدن نقش حالت‌ها به شما در تشکیل جملات صحیح گرامری کمک می‌کند.

مثال با تغییر حالت به شکل زیر می‌باشد ودر نظر بگیرید اسم “Ball” (توپ):

 

 • فاعلی یا(nominativ): Der Ball ist rot (توپ قرمز است)
 • مفعولی  یا (Akkusativ): Ich sehe den Ball (من توپ را می‌بینم)
 • مفعولی باواسطه(Dativ): Ich spiele mit dem Ball (من با توپ بازی می‌کنم)
 • مضاف الیه یا (Genetiv): Die Farbe des Balles ist rot (رنگ توپ قرمز است)

اشتباهات رایج و چگونگی اجتناب از آنها

یادگیرندگان اغلب با مقالات آلمانی اشتباه می‌کنند، به خصوص در مورد جنسیت و حالت. در اینجا اشتباهات رایج و نکاتی برای اجتناب از آنها آورده شده است:

اشتباه در تشخیص جنسیت: یک اشتباه مکرر استفاده از مقاله جنسیت نادرست است. برای اجتناب از این، تمرین مداوم و استفاده از دستگاه‌های یادآوری مفید است. به عنوان مثال، کلماتی که به -chen یا -lein ختم می‌شوند معمولاً خنثی هستند.

استفاده نادرست از حالت: یک خطای رایج دیگر، اشتباه در حالت‌ها است. یک روش عملی برای تسلط بر حالت‌ها، تمرین با افعال خاصی است که حالت را دیکته می‌کنند، مانند “helfen” (کمک کردن) که نیاز به حالت مفعولی باواسطه یا همان (Dativ) را دارد.

تمرین مداوم:تمرین مداوم کلید تسلط بر مقالات در آلمانی است. با صحبت کنندگان بومی تمرین کنید، متون آلمانی بخوانید و جملاتی با حالت‌ها و جنسیت‌های مختلف بنویسید. هر چه بیشتر تمرین کنید، استفاده از مقالات برای شما بیشتر طبیعی خواهد شد.

آموزشگاه آنلاین ایزی دویچ
به طور منظم تمرینات گرامری متمرکز بر آرتیکل‌ها را انجام دهید. منابع آنلاین، کتاب‌های درسی و برنامه‌های زبان اغلب تمرینات هدفمند ارائه می‌دهند

نکات بسیار مهم  برای تسلط در مبحث آرتیکل‌ها در زبان آلمانی

برای کسانی که به دنبال بهبود مهارت‌های خود هستند، این نکات پیشرفته را در نظر بگیرید:

استفاده از مواد معتبر: خود را در رسانه‌های آلمانی، مانند کتاب‌ها، فیلم‌ها و مقالات خبری غرق کنید. به استفاده از آرتیکل در زبان آلمانی توجه کنید و سعی کنید الگوها را در گفتار و نوشتار خود تکرار کنید.

تمرینات گرامری: به طور منظم تمرینات گرامری متمرکز بر آرتیکل‌ در زبان آلمانی  را انجام دهید. منابع آنلاین، کتاب‌های درسی و برنامه‌های زبان اغلب تمرینات هدفمند ارائه می‌دهند.

یادگیری تعاملی: در برنامه‌های تبادل زبانی یا انجمن‌های آلمانی در اینترنت، می‌توانید در آن‌جا آلمانی را به صورت زنده تمرین کنید. تعامل با آلمانی‌های اصیل بینش‌های ارزشمندی ارائه می‌دهد و بازخورد فوری  قوی را دارد.

سوالات متداول

چگونه بفهمم که از کدام آرتیکل در زبان آلمانی با یک اسم استفاده کنم؟
– شناسایی مقاله صحیح شامل دانستن جنسیت، تعداد و حالت اسم است. تمرین و به خاطر سپردن ضروری است.

چرا اشکال مختلف آرتیکل در زبان آلمانی وجود دارد؟
– اشکال مختلف بر اساس جنسیت، حالت و تعداد اسم هستند و دقت گرامری در جملات را تضمین می‌کنند.

حالت مضاف الیه برای چیست؟
– حالت مضاف الیه نشان دهنده تملک یا رابطه است، مشابه استفاده از “از” یا “‘s” در انگلیسی.

چگونه می‌توانم جنسیت اسامی آلمانی را به خاطر بسپارم؟
– از دستگاه‌های یادآوری، فلش کارت‌ها و تمرین مداوم استفاده کنید. ارتباط اسامی با نشانه‌های بصری یا متنی می‌تواند کمک کننده باشد.

آیا آرتیکل نامعین می‌توانند در شکل جمع استفاده شوند؟
– خیر، آرتیکل نامعین شکل جمع ندارند. به جای آن از “einige” (برخی) یا “mehrere” (چندین) استفاده کنید.

آرتیکل در زبان آلمانی
آرتیکل در زبان آلمانی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک های مفید

دوره های آفلاین

دوره های آنلاین

آمادگی آزمون

ثبت نام و ورود

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!