جهت دریافت مشاوره و ثبت کلاس های ایزی دویچ با شماره 09122345003 تماس و یا از طریق تلگرام پیام ارسال نمایید

پکیج های آفلاین آموزشی ایزی دویچ بزودی بارگذاری خواهند شد

آموزشگاه آنلاین زبان ایزی دویج

درک زمان‌ها در زبان آلمانی به چه صورتی است؟

درک زمان‌ها در زبان آلمانی به چه صورتی است؟

زمان‌ها در زبان آلمانی
دسته‌بندی نشده

درک زمان‌ها در زبان آلمانی به چه صورتی است؟

مقدمه‌ای بر زمان‌های آلمانی

زمان ها در زبان آلمانی نقش مهمی در انتقال معنای صحیح نقش مهمی ایفا می‌کنند. تسلط بر زمان‌ها به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا به طور مؤثر با این زبان ارتباط بهتر برقرار کنند و تفاوت‌های بسیار مهمی را در مکالمات، ادبیات این زبان را بهتر درک کنند. پس با ایزی دویچ همراه باشید

زمان‌ها در زبان آلمانی
زمان حال در زبان آلمانی که به عنوان Präsens شناخته می‌شود که یکی از اصول پایه‌ای دستور زبان آلمانی است

زمان حال یا همان (Präsens)

زمان حال در زبان آلمانی که به عنوان Präsens شناخته می‌شود، یکی از اصول پایه‌ای دستور زبان آلمانی است. این زمان برای توصیف اعمالی که در حال حاضر در حال انجام هستند، عادت‌های روزمره و حقایق عمومی استفاده می‌شود. ساختار زمان حال شامل صرف فعل با توجه به  فاعل می‌باشد.

زمان ها در زبان آلمانی، با افعال منظم در زمان حال با حذف پسوند مصدر (-en یا -n) و اضافه کردن پسوند‌های مناسب صرف می‌شوند. برای مثال:

 • Ich spiele (من بازی می‌کنم)
 • Du spielst (تو بازی می‌کنی)
 • Er/sie/es spielt (او بازی می‌کند)
 • Wir spielen (ما بازی می‌کنیم)
 • Ihr spielt (شما بازی می‌کنید)
 • Sie spielen (آن‌ها بازی می‌کنند)
 • Sie spielen (شما «محترمانه» بازی می‌کنید)

زمان حال در مکالمات روزمره بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. چه در حال بحث درباره فعالیت‌های فعلی خود باشید، چه در حال صحبت درباره روال‌ها یا بیان حقایق، زمان حال در زبان آلمانی مورد استفاده شما خواهد بود. مثال‌های آن در زمان حال به شرح زیر می‌باشد:

 • Ich lerne Deutsch (من آلمانی یاد می‌گیرم.)
 • Er arbeitet jeden Tag(او هر روز کار می‌کند.)
 • Wir gehen ins Kino(ما به سینما می‌رویم.)
زمان‌ها در زبان آلمانی
زمان ماضی نقلی، یا Perfekt، در زبان گفتاری آلمانی برای توصیف رویدادهای گذشته بیشتر استفاده و کاربرد دارد

ماضی نقلی یا همان (Perfekt)

زمان ماضی نقلی، یا Perfekt، در زبان گفتاری آلمانی برای توصیف رویدادهای گذشته بیشتر استفاده و کاربرد دارد. این زمان غالباً با زمان حال کامل در انگلیسی مطابقت دارد، اما می‌تواند زمان گذشته ساده را نیز در مکالمه جایگزین کند.

زمان ماضی نقلی با استفاده از فعل کمکی haben یا sein و شکل ماضی نقلی از فعل اصلی ساخته می‌شود. انتخاب بین haben و sein بستگی به فعل اصلی دارد. به طور کلی، sein با افعالی که حرکت یا تغییر حالت را نشان می‌دهند، استفاده می‌شود.

در زبان گفتاری آلمانی، زمان ماضی نقلی برای روایت رویدادهای گذشته استفاده می‌شود. این زمان در مکالمه حسی طبیعی و محاوره‌ای ایجاد می‌کند. مثال‌هایی از جملات زمان ماضی نقلی یا همان (Perfekt) به شرح زیر می‌باشد:

 • Ich habe einen Apfel gegessen (من یک سیب خورده‌ام.)
 • Sie ist nach Berlin gefahren (او به برلین رفته است.)
 • Wir haben das Spiel gewonnen (ما بازی را برده‌ایم.)
زمان‌ها در زبان آلمانی
زمان گذشته، یا Präteritum، عمدتاً در نوشته‌های آلمانی مانند ادبیات، گزارش‌ها و نوشته‌های رسمی استفاده می‌شود

زمان گذشته یا همان (Präteritum)

زمان گذشته، یا Präteritum، عمدتاً در نوشته‌های آلمانی مانند ادبیات، گزارش‌ها و نوشته‌های رسمی استفاده می‌شود. در زبان گفتاری کمتر رایج است اما برای درک متون نوشتاری یادگیری آن امری ضروری می‌باشد.

برای افعال با قاعده، زمان گذشته با اضافه کردن پسوند‌های مناسب به ریشه فعل ساخته می‌شود. برای مثال:

 • Ich spielte(من بازی کردم)
 • Du spieltest(تو بازی کردی)
 • Er/sie/es spielte (او بازی کرد)
 • Wir spielten(ما بازی کردیم)
 • Ihr spieltet (شما بازی کردید)
 • Sie spielten (آن‌ها بازی کردند)

زمان گذشته برای داستان‌سرایی، گزارش‌های تاریخی و نوشته‌های رسمی مناسب است. این زمان لحنی رسمی ایجاد می‌کند و جزء اصلی زمان ها در زبان آلمانی است. مثال‌هایی از جملات زمان گذشته (Präteritum) به شرح زیر می‌باشد

 • Er schrieb einen Brief (او نامه‌ای نوشت.)
 • Wir besuchten das Museum (ما از موزه بازدید کردیم.)
 • Sie lebte in München (او در مونیخ زندگی می‌کرد.)
زمان‌ها در زبان آلمانی
زمان ماضی بعید، یا Plusquamperfekt، اعمالی را توصیف می‌کند که قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند

زمان ماضی بعید یا همان(Plusquamperfekt)

زمان ماضی بعید، یا Plusquamperfekt، اعمالی را توصیف می‌کند که قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند. این زمان حس ترتیب را ارائه می‌دهد و مشابه زمان ماضی بعید در انگلیسی است.

زمان ماضی بعید با استفاده از زمان گذشته فعل کمکی **haben** یا **sein** و شکل ماضی نقلی فعل اصلی ساخته می‌شود.

زمان ماضی بعید برای نشان دادن اولین عمل از دو عمل گذشته استفاده می‌شود. این زمان ترتیب رویدادها را مشخص می‌کند و برای روایت‌های پیچیده ضروری است. مثال‌هایی از جملات زمان ماضی بعید به شرح زیر می‌باشد:

 • Ich hatte das Buch gelesen, bevor der Film begann (من کتاب را خوانده بودم قبل از اینکه فیلم شروع شود.)
 • Sie war schon gegangen, als ich ankam (او قبلاً رفته بود وقتی که من رسیدم.)
زمان‌ها در زبان آلمانی
زمان آینده، یا Futur I برای توصیف اعمالی که در آینده اتفاق خواهند افتاد استفاده می‌شود همچنین برای بیان فرضیات در مورد حال یا آینده نیز به کار می‌رود

زمان آینده یا همان (Futur I)

زمان آینده، یا Futur I، برای توصیف اعمالی که در آینده اتفاق خواهند افتاد استفاده می‌شود. همچنین برای بیان فرضیات در مورد حال یا آینده نیز به کار می‌رود.

زمان آینده با استفاده از فعل کمکی **werden** و مصدر فعل اصلی ساخته می‌شود.

زمان آینده برای صحبت درباره برنامه‌ها، نیت‌ها و پیش‌بینی‌ها ایده‌آل است. مثال‌هایی از جملات زمان آینده به شرح زیر می‌باشد:

 • Ich werde morgen ins Kino gehen (من فردا به سینما خواهم رفت.)
 • Sie wird bestimmt kommen (او حتماً خواهد آمد.)
زمان‌ها در زبان آلمانی
زمان آینده کامل، یا Futur II، اعمالی را نشان می‌دهد که تا زمانی در آینده کامل خواهند شد. این زمان اغلب در جملات فرضی یا شرطی ظاهر می‌شود

زمان آینده کامل یا همان (Futur II)

زمان آینده کامل، یا Futur II، اعمالی را نشان می‌دهد که تا زمانی در آینده کامل خواهند شد. این زمان اغلب در جملات فرضی یا شرطی ظاهر می‌شود.

زمان آینده کامل همانند Futur I، با استفاده از فعل کمکی werden می‌باشد با این تفاوت که شکل ماضی نقلی فعل اصلی و فعل کمکی haben یا sein در مصدر ساخته می‌شود.

این زمان برای بیان فرضیات، استفاده در سناریوهای فرضی و در مورد آنچه که اتفاق خواهد افتاد کاربرد بسیار زیادی دارد. مثال‌هایی از زمان آینده کامل به شرح زیر می‌باشد:

 • Ich werde das Buch gelesen haben, bevor der Unterricht beginnt(من کتاب را خوانده خواهم بود قبل از اینکه کلاس شروع شود.)
 • Sie werden bis dahin angekommen sein (آن‌ها تا آن زمان رسیده خواهند بود.)

نکات مهم در یادگیری زمان ها در زبان آلمانی

۱-اشتباهات رایج برای اجتناب: یادگیری زمان‌ها در زبان آلمانی می‌تواند دشوار باشد. اشتباهات رایج شامل اشتباه گرفتن haben و sein در زمان ماضی نقلی یا صرف نادرست افعال است. تمرین و توجه به جزئیات می‌تواند این اشتباهات را کاهش دهد.

۲-تکنیک‌های تمرین: تمرین منظم کلید تسلط بر زمان‌ها در زبان آلمانی است. در تمرین‌های نوشتاری شرکت کنید، با آلمانی‌های اصیل صحبت کنید و از برنامه‌های یادگیری زبان استفاده کنید تا مهارت‌های خود را در این حیطه تقویت کنید.

۳-منابع برای یادگیری بیشتر: منابع زیادی برای یادگیری زمان‌های آلمانی وجود دارد، از جمله کتاب‌های درسی، دوره‌های آنلاین و آفلاین یادگیری زبان آلمانی ایزی دویچ که شما می‌توانید تمام بخش‌زمان ها در زبان آلمانی را به صورت تخصصی و اصولی یاد بگیرید.

سؤالات متداول درباره زمان‌ها در زبان آلمانی

– زمان ها در زبان آلمانی به چند دسته تقسیم می شوند؟
زبان آلمانی شش زمان اصلی دارد: حال، ماضی نقلی، گذشته، ماضی بعید، آینده و آینده کامل.

-تفاوت بین زمان ماضی نقلی و گذشته در آلمانی چیست؟
زمان ماضی نقلی بیشتر در زبان گفتاری برای رویدادهای گذشته استفاده می‌شود، در حالی که زمان گذشته در متن‌های نوشتاری و رسمی به کار می‌رود.

-چه زمانی باید از زمان ماضی بعید استفاده کنم؟
از زمان ماضی بعید برای توصیف اعمالی که قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند استفاده کنید.

-چگونه می‌توانم زمان‌ها در زبان آلمانی را به طور مؤثر تمرین کنم؟
از طریق نوشتن، صحبت با گویشوران بومی و استفاده از برنامه‌های یادگیری زبان تمرین کنید. تمرین مداوم ضروری است.

-آیا زمان‌ها در زبان آلمانی دارای افعال بی‌قاعده است؟
بله، بسیاری از افعال آلمانی بی‌قاعده هستند و از قوانین صرف استاندارد پیروی نمی‌کنند. یادگیری این افعال بی‌قاعده به صورت جداگانه مهم است.

-آیا لازم است  شش مورد زمان ها در زبان آلمانی را یاد بگیرم؟
درک و توانایی استفاده از همه شش زمان به طور قابل توجهی به بهبود تسلط و درک زبان آلمانی کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری

تسلط بر زمان‌ها در زبان آلمانی یک گام اساسی برای رسیدن به روان صحبت کردن و نوشتن در زبان است. هر زمان دارای ساختار و نحوه استفاده خاص خود دارد. با تمرین مداوم و استفاده از منابع مناسب مانند دوره‌های آنلاین و آفلاین آموزشگاه آنلاین ایزی دویچ، نه می‌توانید زمان ها در زبان آلمانی را به صورت اصولی و تخصصی یاد بگیرید و در مکالمات روزمره خود از آن استفاده کنید. با ایزی دویچ راحت آلمانی یاد بگیر.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک های مفید

دوره های آفلاین

دوره های آنلاین

آمادگی آزمون

ثبت نام و ورود

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!